johanssonsvvs.se

Steg för att byta ut badkaret

Att installera ett badkar är ett jobb för ett proffs! Att byta ut ett badkar kan kosta mycket pengar och svårt! Kom ihåg att nya badkar skiljer sig i bredd från gamla badkar.

Det finns många saker att tänka på innan man tar bort ett badkar. För att ta bort det befintliga badkaret måste du öppna upp de tre väggarna som omger det. Om rummet är litet kan toaletten, handfatet och skåpet också behöva tas bort.

Tänk på att nya badkar skiljer sig i bredd från gamla badkar, vilket innebär att innan du kan installera ett nytt badkar måste du ta bort bottenlister, golvbeläggning och underlag. Även de måste bytas ut. När det kommer till kritan leder det ena till det andra när man tar bort ett badkar.

Att ersätta ett gammalt badkar med ett nytt badkar är ett mycket svårt projekt. Mycket av kaklet på väggarna kommer att skadas under avlägsnandet. Om det gamla badkaret är lättillgängligt kan projektet gå snabbt framåt. Om man måste öppna en vägg för att ta bort det gamla badkaret och placera det nya badkaret är uppgiften mycket svårare.

Du kommer att behöva en medhjälpare för att flytta ut det gamla badkaret och sätta in det nya. Du kanske vill ha en professionell rörmokare för att göra badkarskopplingar. På den här sidan hittar du grunderna för att ersätta ett gammalt badkar med ett nytt - eller en "byte", som proffsen kallar det.

Ta bort det gamla badkaret

Ditt nuvarande badkar är förmodligen inklämt mellan två väggar, med kranar och duschhuvud placerade på en av dessa väggar. Du bör kunna koppla bort rören och sedan dra ut badkaret rakt ut. Om detta inte fungerar måste du kanske ta bort en väggsektion, klippa av rören och ta ut badkaret genom väggen.

Ditt badkar kanske är fristående, vilket ger dig fri tillgång till rören och kopplingar. Då är det bara att koppla bort rören och lyfta ut badkaret. Ta bort toaletten och spolbehållaren eller toalettstolen för att få plats (eller lyft badkaret över dessa armaturer).

På den här sidan visar vi hur rören kopplas bort/kopplas in och badkaret tas bort/byts ut när badkaret ligger mellan två väggar. Om ditt badkar är fristående kommer stegen att vara liknande. Här är stegen.

1. Det kan finnas en åtkomstpanel på baksidan av badkarets rörledningsvägg. Om så inte är fallet kommer den här väggen troligen att vara avslutad med gipsvägg, gips och list eller paneler. Ta bort åtkomstpanelen av väggytan så att rören är exponerade. Leta reda på väggskivans skarv och arbeta från denna punkt. Figur 1 bör vara till hjälp när du lokaliserar inramningen och rören.

2. Stäng av vattnet innan du går vidare.

3. Koppla bort badkarets avlopp med hjälp av en stor justerbar skiftnyckel eller en kanallåstång. Lossa sedan den glidmutter som ansluter överloppsröret som löper från badkarets avloppsrör. Ta vid behov bort badkarets avloppssilon, vilket frigör avloppsröret under det (figur 2).

Om kranarna för varmt och kallt vatten finns i badkaret (inte ovanför), ta bort dessa armaturer tillbaka till anslutningarna.

4. Ta bort väggbeklädnaden (till exempel kakel) runt badkaret. Det räcker med en kakelbana. Använd en hammare och kallmejsel för detta och bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från flygande skräp (Figur 3).

Om väggen inte är kaklad tar du bort cirka fyra tum av materialet för att frilägga klämmorna som håller badkaret. Dessa fästelement kommer att fästas på en ledlist runt badkaret. Ta bort eller lossa fästelementen. Badkaret kan helt enkelt sitta direkt på ledger-remsan (figur 4).

5. Med ett brytjärn och en bit träskrot för att skydda väggen (om det behövs) ska du försiktigt pressa bort badkaret från väggen. Gå helt och hållet runt badkaret. Med en medhjälpare kan du försöka flytta ut badkaret en aning mer. Om du möter något motstånd är det troligt att badkaret inte är helt bortkopplat från vattentillförseln och/eller dräneringssystemet. Gå tillbaka och kontrollera detta.

Om du hittar ett hinder, koppla bort det eller placera om det. Försök sedan att flytta badkaret igen.

6. Förhoppningsvis kan du flytta badkaret rakt ut från väggen. Om så är fallet, lägg ner några 1x4-skidor eller en plywoodbit så att badkaret inte skadar golvet när det flyttas ut och så att badkaret är lättare att glida. Du kommer att behöva en medhjälpare för detta; badkar väger mycket. Försök inte flytta badkaret ensam.

Om badkaret inte kan tas bort genom att glida ut det rakt ut, ta bort väggen mittemot kranen och gå ut här (figur 5). Detta innebär att du måste skära av ramelement, som du kommer att ersätta senare. Väggen kan dock vara bärande och du måste stötta upp ramverket - innan du skär av - med två eller tre längder av 2x4 eller 2x6. Om du är osäker på husets konstruktion bör du rådgöra med en byggnadsentreprenör, ingenjör eller arkitekt.

Om du inte kan få ut badkaret ur bakväggen måste det gå genom VVS-väggen. Rören måste kapas i enlighet med detta och förses med lock. Om rören är av plast eller koppar kan du ta bort dem med en bågfil precis ovanför öppningen för badkaret.

Om rören är av galvaniserat stål kan du kanske koppla bort dem vid kopplingen. Använd rörnycklar för detta. En skiftnyckel går på kopplingen och den andra på röret.

Sätt ner skenor för badkaret, enligt förslaget ovan, och låt en hjälpreda hjälpa dig att ta bort badkaret. När badkaret är ute kan du lyfta och bära det med hjälp av hjälpare.

Installation av det nya badkaret

Förfarandet för att installera det nya badkaret är nästan omvänt som att ta ut det gamla. Vi utgår från att det nya badkaret är ungefär lika stort som det gamla; därför kommer rören och armaturerna att vara rätt placerade. Om så inte är fallet måste rören ändras så att de passar det nya badkaret innan det flyttas in. Kontrollera även väggytorna.

Du måste installera en ny väggyta eller laga den gamla så att den vilar på det nya badkarets fläns när badkaret är i sitt slutliga läge. Använd cementskiva under kakel i badkaret. Vanliga gipsväggar klarar inte av den extrema fukten på dessa ställen. Måla inte cementbackerboard.

1. Med skidorna på plats och en medhjälpare till hjälp flyttar du det nya badkaret in i badkarutrymmet. Rikta in vattentillförsel- och avloppsrören i enlighet med detta.

Jämna ut badkaret när det är i sitt slutliga läge. Lägg vattenpasset längs badkarets kant och lägg till shingle shims längs badkarets botten för att jämna ut det. Använd tillräckligt många shims för att stoppa eventuella gungningar eller instabilitet. Anslut sedan badkaret till hängarna och lägg till hängare som stöd om det behövs (Figur 6).

2. Anslut avlopps- och vattenledningarna. Glidanslutningen dras helt enkelt ner (eller upp) på avloppsröret och glidmuttrarna dras åt.

3. Avloppet i badkaret sätts i rörmokarkitt innan det trycks på plats och silhuvudet dras åt (Figur 7).

Lyftstången för avloppsstoppet kan ha ett arrangemang av spänningslås-typ. Du vrider på spännet för att justera kopplingen så att avloppsstoppet sitter ordentligt i avloppsöppningen i badkarets botten (figur 8).

4. Varm- och kallvattenkranarna skruvas fast på kopplingarna på tilloppsrören; använd fogmassa endast på de manliga gängorna för att försegla gängorna när armaturerna dras åt. En sköld passar vanligtvis över kranöppningarna och fästs med en ställskruv. För att slutföra projektet skruvas handtagen för varm/kall kranar på (figur 9).

5. Mät för badkarsutloppet från ytan av avloppsnippeln i väggen till väggens yta. Mät sedan från den gängade kopplingen på insidan av piptunnan till kanten av piptunnan, plus cirka 1/2 till 5/8 tum. Om pipen är för lång eller djup för att ta emot gängorna måste du öka längden på nippeln.

6. Om du var tvungen att klippa av rören för att ta bort badkaret, byt ut rören, gå tillbaka till den första anslutningen du kan hitta och arbeta mot badkaret från denna punkt. Återmontera eventuella andra fixturer som du eventuellt har varit tvungen att ta bort. Slå på vattentillförseln och kontrollera att ledningarna inte läcker. Gör justeringar vid behov.

7. Gör klart väggen runt badkaret. Om du måste byta ut väggen runt badkaret rekommenderar vi att du använder cementbackerboard. Vanlig gipsvägg kan användas på den andra sidan av inramningen. Lägg till ny inramning där den gamla kapades för att ge plats för borttagningen av badkaret. Applicera gipsväggen, tejpa och slipa den och avsluta sedan väggen.

Du kanske vill markera panelerna intill golvlisten om du måste ta bort panelen igen för reparationer.

Kakla eller måla väggen för att slutföra projektet.

Det här domännamnet är till salu